Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on mar 7, 2017 in Takie tam |

Pan Jezus już się zbliża

Śpiewana jest przeważnie podczas przyjmowania Komunii Świętej. Często modlimy się, tą popularną pieśnią w naszych kościołach, słowa te brzmią wyjątkowo w Adwencie – słynna pieśń  Pan Jezus już się zbliża .
Pan rzeczywiście się zbliża, przychodzi do każdego z nas, w sakramentalny sposób, głównie podczas Eucharystii, by nas umocnić w pielgrzymowaniu do wieczności. Innymi słowy Pan Bóg swoich wybrańców czyli nas, wiernych, nie zostawia samych, On posyła tych, którzy umacniają słabszych w wierze, do takich ludzi jak my.

 

Mamy takie szczęście, iż pan Jezus, sam do nas przychodzi, obdarować nas łaską, którą tak bardzo pragniemy, wiemy że nie jesteśmy godni, by w naszych sercach trwał, ale tego pragniemy choć tak jak w tej pieśni jesteśmy tylko pyłem, a nasz Pan jest Królem całego świata. Grzesząc bardzo ranimy naszego Pana Jezusa, a wtedy prosimy o wybaczenie i łaskę.
Tak jak ostatnia strofa mówi, iż pragniemy z całego serca naszego Pana kochać, tak jak nas kocha, by przyjął nasze oziębłe nasze serca a dał nam tak jak swoje czyste i nieskazitelne. Pokładajmy w nim swą ufność tak jak robił to święty Paweł, gdyż nasz Pan zapoczątkował w nas dobre dzieło. Nasz Pan Bóg dając nam swego syna zwiastował nawrócenia nas na dobrą drogę, bo dzięki Jezusowi Chrystusowi i Jego ofierze krzyżowej jest w pełni dla nas dostępne.