Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on maj 21, 2021 in Sport i fitness |

Czym jest deficyt kaloryczny?

Deficyt kaloryczny jest określany także jako ujemny bilans. Zjawisko to zachodzi, gdy podaż kaloryczna jest mniejsza od dziennego wykorzystania kalorii. Jest ono obliczane na podstawie Podstawowej Przemiany Materii, Całkowitej Przemiany Materii w połączeniu z dzienną aktywnością. Jeżeli deficyt ma służyć redukcji wagi, wystarczająca będzie niewielka różnica pomiędzy ilością dostarczanych a zużywanych kalorii. Jednak im większa różnica, tym szybciej stracimy na wadze.

Jak obliczyć bilans kaloryczny?

Spożywanie mniej energii w porównaniu z jej całkowitym zapotrzebowaniem sprawi, że nastąpi redukcja nadmiernej masy ciała. Przy obliczaniu bilansu kalorycznego konieczne jest obliczenie, ile kalorii jest spalanych w ciągu dnia lub wskazanie średniej liczby spalanych kalorii w ciągu tygodnia. Na początku zaleca się obliczenie Podstawowej Przemiany Materii (PPM), którą następnie mnożymy przez właściwy przez odpowiedni współczynnik aktywności fizycznej. PPM jest to najmniejszy zakres przemian energetycznych, które zachodzą w organizmie człowieka i jest używana do takich czynności jak krążenie krwi, oddychanie czy praca serca.
Do skalkulowania PPM wykorzystuje się ogólnodostępne wzory (Mifflina czy Harrisa-Benedicta). Wzór Mifflina zakłada, że PPM (kobiety) = (10 x masa ciała [kg]) + (6,25 x wzrost [cm]) – (5 x [wiek]) – 161, natomiast dla PPM (mężczyzna) = (10 x masa ciała [kg]) + (6,25 x wzrost [cm]) – (5 x [wiek]) + 5. Ten wynik jest potrzebny do obliczenia CPM(Całkowita Przemiana Materii).
Dlatego należy pomnożyć wynik PPM przez współczynnik aktywności fizycznej, który jest ściśle ustalone. Przyjmuje się, że wysokość współczynnika aktywności fizycznej wynosi:

  • 1,2 – 1,3 (dla pacjenta chorego leżącego w łóżku),
  • 1,4 (w przypadku niskiej aktywności fizycznej),
  • 1,6 (umiarkowana aktywność fizyczna);
  • 1,75 (dla aktywnego trybu życia),
  • 2 (dla bardzo aktywnego trybu),
  • 2,2-2,4 (w przypadku wyczynowego uprawiania sportu).

Powyższe obliczenia pozwalają otrzymać całkowitą, średnią liczbę kalorii, które są spalane w ciągu jednego dnia. Następnie trzeba odjąć od CPM liczbę spożytych kalorii. Te skrupulatne obliczenia można wykonać za pomocą dostępnych w internecie aplikacji. Warto w obliczenia załączyć jadłospis weekendowy, który zwykle jest bardziej obfity.

Czy deficyt kaloryczny powinien być duży?

Zbyt duży ujemny bilans kaloryczny zapewni szybką utratę masy ciała, ale razem z redukcją nastąpi ubytek masy mięśniowej, co wpłynie na zmniejszenie wartości PPM. W takiej sytuacji konieczne będzie ponowne obliczenie bilansu kalorycznego. Nie każdy wie jak obliczyć bilans kaloryczny, ale zawsze można skorzystać z pomocy profesjonalistów lub kalkulatorów dostępnych online.